# رمضون

رمضون ماه بهشته(لطفا تا پایان بخوانید بعد نظر بدهید)

شَعبون پرپرک رمضون درازَک/ اومَه رَمضون  ای نَه مبارک/ مَه گُسنی و تُشنی اومَه مردم/ اّ تشنی  مَری گَسُمَه  گَژدُم/ شعبون  لفِ تیر تخشِ ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 44 بازدید