عروسی دزفیلیون

مَراسِما شَهرُمُون کُل قَشَنگِن

کُلشون قَشَنگِن اَما پُر اَ خرجِن

هی گو عَروسیا بووه بدرارن

مار و بووه دُوما وُ بِیی زُغالن

مَخم نِویسُم کُل مَراسِمانَ

یادتون آرُوم هَمه خُوبیانَ

کووک که وَند پُش سَر. سَربازیه

مارشَ گُووه مُوقع دوماییه

مَخم سُبا سی تو رووم دَلولی

وِری تُو هَم فکری کُن نون دِرُاری

مارِ کووک وا عَمه و دو خُارش

چار بِبَندِن قَد و پی دو گالِش

وَنن به گَشتن سی یه دُختر خُوبی

خانم و هَم خوشکِل و حَرف گُوش کُنی

که پی خَصی می یه حُوش بِسازه

لِک نَگِره حوشی مَخُم اِجاره

خُلاصه بعده گَشتَن و هوگاله

سر بِدِرارِن خونه دختر خاله

دختره  خاله هَم خو اَ خُداشَ

دونه کووک خاله قَپی مَخاسشَ

پِلایه وَر مار قَبوله دایه

گووش سُبا جومَشه پوشه آیه

قِصه کُنون شُوویه پُر خاطرَه

هَر که ای شو دُرو  دَهه کافرَه

دُوما گووه سیته خِرُم مو حوشی

ماشینیو موبایلو جُفتِ کوشی

عَروس گووه مُنم وآیه دِراروم

7تا کووک خِپل سیت میاروم

مار کووک کِل بِزَنه میایه

حَلقنه می دَسا عَروس بِکاره

شووی دِگه نُوبت مَر بُرونَ

 بَله بُرون عَروس عَزیزِ جونَ

بَحثِ کُنِن گَپونُ بِی و دوما

قیمَتِ سِکه سرِ زون و دونا

وقتی اَ می تو اومَه بانگِ صَلوات

دِهن سِجِل بِیََََََََّه سی آزمایشات

خِرِِن اَ پاساژ حُلقَه و لباسَ

آینه و  کُلِ   خِرآز    پِرازَ

بَنی نَجار  اَ می  قَله  میایَ

دَفتَرِ   اِزدِواجِشَ    میارَ

کَحت و مِن الکَحتَ که خُوند تَمومَ

کووک وَنَ عَسَّلَ دونِ زونَ 

کییللللللللیییی {قسمت اول}

شاعر : باغبان


 

/ 30 نظر / 25 بازدید
نمایش نظرات قبلی
صوفیا

عجب شعر باحالی بود... حیف که ما پسرخاله این سنی نداریم....[ناراحت] به خاطر دزفولی بودن لینک شدید[ماچ]

ندا

سلام....[گل] خیلی خوب و قشنگ بید دست درد نکنه....[خداحافظ]

رهگذر

http://disoon.persianblog.ir/

باران

باور کنین اگه عروسی پادشاه انگلستان بود هم ایقد طول نمیکشید. پس چیییییییییی شد قسمت بعد؟؟!!

باران

باور کنین اگه عروسی پادشاه انگلستان بود هم ایقد طول نمیکشید. پس چیییییییییی شد قسمت بعد؟؟!!

عمو

افطارو که شنبه بهتون میدن اونوقت بگو آموزش پرورش گنده[قهقهه][قهقهه][قهقهه] کته چه د کوکته خووره گپ بووه[نیشخند][نیشخند][نیشخند] عمو...

عمو

افطارو که شنبه بهتون میدن اونوقت بگو آموزش پرورش گنده[قهقهه][قهقهه][قهقهه] کته چه د کوکته خووره گپ بووه[نیشخند][نیشخند][نیشخند] عمو...

امیر

من گرفتم تو نگیر شدم اي دوست به دام زن اسير من گرفتم تو نگير چه اسيري كه ز دنيا شده ام يكسره سير من گرفتم تو نگير بود يك وقت مرا با رفقا گردش و سير ياد آن روز بخير زن مرا كرده ميان قفس خانه اسير من گرفتم تو نگير ياد آن روز كه آزاد ز غمها بودم تك و تنها بودم زن و فرزند ببستند مرا با زنجير من گرفتم تو نگير بودم آن روز من از طايفه دّرد كشان بودم از جمع خوشان خوشي از دست برون رفت و شدم لات و فقير من گرفتم تو نگير اي مجرد كه بود خوابگهت بستر گرم بستر راحت و نرم زن مگير ؛ ار نه شودخوابگهت لاي حصير من گرفتم تو نگير بنده زن دارم و محكوم به حبس ابدم مستحق لگدم چون در اين مسئله بود از خود مخلص تقصير من گرفتم تو نگير من از آن روز كه شوهر شده ام خر شده ام خر همسر شده ام مي دهد يونجه به من جاي پنير من گرفتم تو نگير

علی خان پور

عالی

مدیر خیلی خیلی محترم ساختمون

عمو مهدی سلام دمت گرم کلا شعرات آدم یاد روزهای خوب ببهن اما خداییش اگه ای بلا ساختمون سرمون نم اومه هه روزگارمون نبید ای چندر قاز آموزش پرورش هم بس بید اما هه وا گووم شکرش--------- مخومت تا طبقه شیشم [گل][خجالت][چشمک][خجالت][چشمک][خجالت][چشمک][گل]