اشعار دزفولی { پخش و پلا ا همه جا}
۱۳٩۳/٥/٥

شَعبون پرپرک رمضون درازَک/

اومَه رَمضون  ای نَه مبارک/

مَه گُسنی و تُشنی اومَه مردم/

اّ تشنی  مَری گَسُمَه  گَژدُم/

شعبون  لفِ تیر تخشِ گّرده/

مه روزه  چی گاله پشتِ سرده/

شعبون مَری  تشْ سوریه خورده/

مه روزه مَری قَل یخِ سرده/

شعبون کُچکلوزه نِسّه پا  دیک/

ای لف گگه مرردی بْزَنه چیک/

عفتو هَنی شووه بِدرایَه/

مَعدَم تا شو زحِ وِلایه/

روزا به مثالِ عمرِ کَفتار/

هر سالِ بووه بَتَر اَ پارسال/

ماه ضحف و بی حولیه مردم/

مردم بِزنن اّ گُسنی سَر سُم/

عفتو مخو ریشَمونَه سوزه/

اَمسال بِخدا بْ کُشم ای روزه/

+++++++++++++

نادون عَمَلی بید سرِ بندار/

هر جا بِرسید بِبّس ای اوزار/

یه لحظه دو لو اّ جُم نَویسید/

دیکش همه وخته تالِ ریسید/

یه عده کلومْشه کورنَ تایید/

عدهِ هم اُفتیدْنّ به تردید/

بعضی اّ گپونِ تهِ کیچه/

اُفْتیدْنّ اّ حرص به دندون ریچه/

عفتو مَری سُخته مُقِ سرشه/

لیویّه ایانْ  کاردی بِ دَسشَه/

مّخلص  هر جا  ای قصّنّ بْ بورد/

طاقتْ خلقَ اّ توسِ دِروُرد/

فهمید یَه گپی شرحِ ای حالَ/

گف: عومیّه دینش تَتَوالَ/

عیبش مّکنی بندنَ پی یّک/

چون عقلِ همه نَم بووه چَن یَک/

خالق که ای موجودّ سِرِشتَه/

تکلیفَ به قَدرِ عقل نوشته/

نه درس و کلاس دیدَ نه اُسا/

تا یادشه خرمن بیدَ مِنجا/

عمرشْ پی بیلدوری گذشته/

عفتو کُلِ پوسْ لارْشَه برشته/

اّر  راسِ گُووی یکْتّه بِجاش رو/

می ظورِ زوال کّرْتِلَه کن جو/

خوب دونّ خدا هر کّ چه رنگه/

ایمونّ بِ قدرِ عقلِ سنجه/

پاکیزه گووم بی چک و چونه/

قصش لفِ موسا و شبونّ/

++++++++++++++

ماه رمضونْ  ماه بهشته/

احسونْشَه خدا سی کُل نوشته/

ای مه نّ خدا کوردّ بهونه/

تا بخشَ گناهِ مردمونّه/

اّر خوب دهی گوش تو پی دل و جون/

شو بْ آیه صدا بالِ مِلاکون/

اَر روزه گِرِن کلِ خلایق/

چا سودْشه رووه به جیبِ خالق؟/

اّر جمله بووِن کافر مطلق/

نّم اُفته خلل به ساحتِ حق/

چِل سال او دونْ رَختی به اَنبون/

پُر کوردی گّدتْ اَ نون و می نون/

جز پیه مّرض خواجه چه پینید؟/

جز دکتر و درمون دِگه چی دید؟/

هر چی مّرضن  می خّور و خووه/

روزِ خَوشِ پُر خور سی سی یووَه/

یّه سال معدتْ آهِنَ یّرده/

بد بخ یه کُتی منْدی نَ وندَه/

یّه چن روزی کارْشّه سبک کن/

تعطیل که نه  تِشکی تو کمک کن/

ار همّتِمونْ  خَوردنِمونَه/

پستِ حیوِنونْ بَزِ اُمونَه/

9 رمضان 1393 ه.ش-پورعبدی

 

 


ارسال شده توسط رخسار -باغبان در ساعت ۳:۳٤ ‎ق.ظ | نظرات شما ()

درباره ما
با سلام به شما بازدید کننده عزیز. این وبلاگ برای حفظ و توجه به زبان و لهجه دزفولی ایجاد شده و امید است که با نظرات و پیشنهادات خود ما را در این راه کمک کنید . لحظات خوشی را برای شما ارزومندیم
منوی اصلی
موضوعات مطالب
آرشیو مطالب
نویسندگان
آمار و امكانات
تعداد بازدیدها :
افراد آنلاین :